تبلیغات
جوك جوك - یک فعل 5 منظوره در لهجه‌ی مشهدی
 

یک فعل 5 منظوره در لهجه‌ی مشهدی

نویسنده: مهمد سبحان خامسی

 

یک فعل 5 منظوره در لهجه‌ی مشهدی:
1-
موبوروم: من برم.
2-
موبوروم: می‌برم (قیچی می‌کنم.)
3-
موبوروم: می‌برم. (مثلا از اینجا می‌برم!)
4-
موبوروم: من برنده میشم.
5-
موبوروم: موی من بور است!

 

() نظرات