تبلیغات
جوك جوك - نماز خواندن
 

نماز خواندن

نویسنده: مهمد سبحان خامسی

 

بچه به زور بابا و مامانش وادار به نماز خوندن شد. بعد می بینن نشسته داره همین جوری دعا می کنه. میرن گوش میدن می بینن میگه: خدایا! اینا من رو به زور وادار کردن نماز بخونم، تو خودت قبول نکن.

 

() نظرات