تبلیغات
جوك جوك - دو تا چیز برای ناله
 

دو تا چیز برای ناله

نویسنده: مهمد سبحان خامسی

 

یه آدم فلک‌زده می‌گفت: همسر من همیشه از دو تا چیز ناله میکنه. یکی اینکه لباس کافی برای پوشیدن نداره، یکی اینکه جای کافی برای لباساش تو خونه نداره.

 

() نظرات