تبلیغات
جوك جوك - اتوبوس
 

اتوبوس

نویسنده: مهمد سبحان خامسی

 

غضنفر تو اتوبوس واستاده بوده، یهو میبینه بند کفشش بازه. به کنار دستیش میگه: آقا قربون دستت، ‌یک دقیقه این میله رو نگردار من بند کفشم رو ببندم!

 

 

() نظرات