تبلیغات
جوك جوك - دزدی افغانی
 

دزدی افغانی

نویسنده: مهمد سبحان خامسی

 

افغانیه میره دزدی زنه بیدار میشه میگه : طلاها و پولها همه اونجان!!

افغانیه میگه : خودتو به اون راه نزن ، بگو نون خوشکا کجان!!!

 

 

() نظرات