تبلیغات
جوك جوك - جزیره ی ادم خورا
 

جزیره ی ادم خورا

نویسنده: مهمد سبحان خامسی

 

غضنفر میفته تو جزیره آدم خورا، آدم خورا می‌گیرنش، رئیسشون میگه: اینا رو پوستشون رو میکنیم باهاش قایق درست میکنیم. غضنفر هم یه چاقو ور میداره می‌گذاره رو شکمش، میگه: جلو نیاید وگرنه ‌قایقتونو سوراخ میکنم!

 

() نظرات