تبلیغات
جوك جوك - دستشویی زنانه و مردانه
 

دستشویی زنانه و مردانه

نویسنده: مهمد سبحان خامسی

 

یارو میره دستشوئی زنونه، می‌گیرنش و کلی توپ و تشرش می‌کنن و میگن: کوری؟ نمی‌بینی زنونه است؟
میگه: من چکار کنم؟ اینجا نوشته: زنا، نه! اونطرف هم نوشته: مردا، نه!

 

() نظرات