تبلیغات
جوك جوك - قبر كن
 

قبر كن

نویسنده: مهمد سبحان خامسی

 

غضنفر قبرکن بوده، یه روز داشته یه مرده را خاک می‌کرده که یهو مرده زنده میشه و همه فرار می‌کنن. بعد از یکی دو دقیقه غضنفر داد میزنه: برگردید برگردید، نترسید، کشتمش.

 

() نظرات