تبلیغات
جوك جوك - سرما خوردن
 

سرما خوردن

نویسنده: مهمد سبحان خامسی

 

خسیس داشته رو خودش آب یخ می ریخته، بهش میگن: چرا اینجوری میكنی؟
میگه: می خوام سرما بخورم.
میگن چرا؟ میگه آخه یه پنیسلین دارم، داره تاریخش میگذره.

 

() نظرات